§ 1 GENERELLE VILKÅR

Detaljsalg av varer via en nettside på internett, adresse: www.secretlashes.no (videre kalt nettsiden), foretas av Agata Henryka Krol Kielak som driver egen næringsvirksomhet, kalt «Secret Lashes Norge AS Agata Kielak», adresse: Frognerveien 13, 0263 Oslo, skatte-ID: 923628150, tlf. 46 26 76 77; e-postadresse: kontakt@secretlashes.no, videre kalt Secret Lashes . Bestilling av varene solgt av Secret Lashes og levering av varene bestilte på nettsiden skjer i samsvar med disse vilkårene og gjeldende lover.

§ 2 SORTIMENT

Alle tjenester og varer tilgjengelige hos Secret Lashes er godkjent for omsetning i Norge i samsvar med gjeldende lovens bestemmelser og vedtak av relevante forvaltningsorganer. Alle varene ble anskaffet fra godkjente enheter i samsvar med gjeldende lover. Varene oppbevares på en måte bestemt i relevante forskrifter. Alle varenavn, varemerker og grafiske elementer som brukes på nettstedet tilhører produsenter. Varene og tjenestene bestilt hos Secret Lashes blir levert på en måte og for en pris beskrevet i nettsidens Levering-fane.
Kjøperen kan betale for varene og tjenestene bestilt hos Secret Lashes på en måte beskrevet i nettsidens «Betalinger-fane». Nettstedets innhold, herunder oppbygning, tekster, grafikk, varemerker, bilder, samt beskrivelser og bilder av varer er beskyttet av norsk lov.
Det er forbudt å kopiere innholdet eid av Secret Lashes uten eierens skriftlig samtykke. Beskrivelser av varer og tjenester på nettsiden er kun til informasjons- og identifiseringsformål. Ved usikkerhet eller problemer med en tjeneste eller en vare kjøpt fra Secret Lashes kan kunden ta kontakt med Secret Lashes på e-post: kontakt@secretlashes.no eller på telefon: 46 26 76 77.
Prisene på varer og tjenester på nettsiden angis i norske kroner, inclusive MVA og uten leveringskostnader. Secret Lashes forbeholder seg retten til å organisere og avslutte promosjonsaktiviteter og utsalg. Antall varene og tjenestene tilgjengelige til en lavere pris i forbindelse med promosjonsaktiviteten eller utsalget kan være begrenset.

Secret Lashes forbeholder seg retten til å begrense tilgjengelige betalings og leveringsmåter for bestemte varer og tjenester ved å ikke gi tilgang til alle opsjoner.

§ 3 BESTILLING OG ORDREBEHANDLING

For å bestille en vare eller tjeneste tilgjengelige på Secret Lashes sin nettside er Kjøperen forpliktet til å fylle ut et elektronisk bestillingsskjema på en korrekt måte og sende skjemaet via e-post. Secret Lashes skal behandle bestillingen kun hvis Kjøperen angir alle påkrevde opplysninger i bestillingsskjemaet, dvs. Kjøperens navn og etternavn (firmanavn), Kjøperens adresse, e-postadresse samt et mobilnummer som kan brukes til å verifisere Kjøperens identitet og ta kontakt med spørsmål angående bestillingen. Secret Lashes erklærer at de skal ta kontakt med kunden via e-post eller telefon.
Når kunden legger til en tjeneste eller vare i «handlekurven» og velger opsjonen «Jeg bekrefter min bestilling», blir bestillingsprosessen avsluttet og Kunden er forpliktet til å betale for de tjenestene eller varene han/hun har valgt i samsvar med oppsummering av bestillingen. Etter at den ovennevnte opsjonen blir valgt, kan bestillingen ikke endres eller slås sammen med en annen bestilling.
Prisene som var aktuelle ved bestilling er bindende for denne bestillingen. Når Kunden mottar en ordrebekreftelse på e-post, inngår Kunden en avtale med Secret Lashes, angående kjøp av de varene eller tjenestene beskrevet i denne bekreftelsen, fra Secret Lashes. Avtalen blir inngått for en bestemt tid, dvs. inntil tjenesten blir utført / de bestilte varene mottas av Kjøperen.
Kjøperen som gjør en bestilling må betale for de tjenestene eller varene han/hun har bestilt hos Secret Lashes innen 10 (ti) dager fra mottak av bekreftelsen. Hvis betalingen ikke blir mottatt på selgerens bankkonto innen fristens utløp, skal bestillingen kanselleres. Secret Lashes skal gi Kjøperen beskjed angående estimert dato for utsendelse av varene innen 2 arbeidsdager fra mottak av betalingen på bankkonto, via telefon eller e-post. Varene skal utsendes snarest mulig, inntil datoen fastsatt av Secret Lashes eller avtalt med kunden, men ikke senere enn innen 3 måneder fra kjøpsdato.

Secret Lashes forbeholder seg retten til å nekte en bestilling helt eller delvis, hvis bestillingsskjemaet er ikke korrekt utfylt og Secret Lashes ikke kan ta kontakt med Kunden for å verifisere adresseopplysninger. Hvis Secret Lashes ikke er i stand til å behandle en bestilling, skal Secret Lashes umiddelbart gi beskjed til Kjøperen, senest innen 5 (fem) arbeidsdager fra bestillingsdato, og tilbakebetale kjøpesummen for bestillingen som ikke kunne fullføres. Det vedlegges en regning til hver bestilling. Hvis Kjøperen ønsker å få en MVA-faktura, skal Kjøperen klikke på feltet «Jeg vil få en MVA-faktura» i bestillingsskjemaet.
For å få en MVA-faktura må Kjøperen angi sitt skatte-ID, eller – hvis Kjøperen er en fysisk person – sitt personnummer. Kjøperen samtykker til utstedelse av en faktura uten hans/hennes signatur.
Dato på regningen og fakturaen stemmer med den virkelige datoen for ordrebehandling av Secret Lashes og ikke med datoen for ordremottak.
Ved bestilling får Kunden en mulighet til å opprette en personlig konto på nettsiden. For å opprette en konto må Kunden: fylle ut et kort skjema, oppgi e-postadresse og passord bestående av minst 6 tegn, bli kjent med bruksvilkår og retningslinjer for personvern, og bekrefte dette ved å klikke på feltet «Jeg aksepterer vilkår og retningslinjer for personvern».
Secret Lashes skal sende en veiledning om fullføring av kontoopprettelse på e-postadressen oppgitt i skjemaet. Konto på Secret Lashes sin nettside opprettes for ubestemt tid. Kunden kan kreve at kontoen blir slettet ved å sende en beskjed til kontakt@secretlashes.no.
Secret Lashes skal slette kontoen innen 5 (fem) dager fra beskjeden blir mottatt.

§ 4 BETALING FOR ORDRE

Kjøperen skal betale den angitte prisen for de tjenestene eller varene han/hun har bestilt på én av følgende måter: rask pengeoverføring på internett eller direkte pengeoverføring til Selgerens konto. Etter ordre trekker vi kort etter varen er sendt fra vårt lagersortiment.

§ 5 REKLAMASJONER

Reklamasjon angående en vare eller tjeneste skal skje umiddelbart etter at mangelen blir oppdaget.
Kjøperen må oppbevare alle varene som reklameres eller kunne dokumentere mangelen på en rimelig måte innen reklamasjonssaken er avsluttet.
Dersom Kjøperen mottar en mangelfull vare eller en vare som ikke stemmer med bestillingen, må Kjøperen umiddelbart gi beskjed til Secret Lashes. Hvis Secret Lashes ikke bytter eller utbedrer den mangelfulle varen, kan Kjøperen gi en erklæring om prisnedsettelse eller gå fra avtalen. Hvis Kjøperen er en forbruker, kan han/hun også kreve at Secret Lashes bytter den mangelfulle varen i stedet for å utbedre den, eller utbedrer den mangelfulle varen i stedet for å bytte den, med mindre gjennomføring av kundens krav er umulig eller skal medføre urimelige kostnader for Secret Lashes, i motsetning til den andre måten å behandle reklamasjonen på.
Hvis Kjøperen er en forbruker, kan han/hun må ikke bruke angreretten etter den lovpålagte 14 dagers angrefrist, hvis mangelen på de kjøpte varene eller de utførte tjenestene ikke er vesentlig og påvirker ikke riktig bruk av varen eller tjenestens karakter.
Hvis den mottatte varen eller den utførte tjenesten var mangelfull, kan Kjøperen også kreve at selgeren bytter eller utbedrer den mangelfulle varen. Hvis Kjøperens krav er begrunnet, skal Secret Lashes bytte eller utbedre de mangelfulle varene innen rimelig tid og uten vesentlige ulemper for Kjøperen. Secret Lashes kan nekte å oppfylle Kjøperens krav angående valg mellom bytte og utbedring av varen, hvis gjennomføring av kravet er umulig eller skal medføre urimelige kostnader for Secret Lashes, i motsetning til den andre måten å behandle reklamasjonen på.
Hvis Kjøperen er selvstendig næringsdrivende, har Secret Lashes også rett til å nekte å bytte eller utbedre de mangelfulle varene hvis gjennomføring av Kjøperens krav skal medføre Secret Lashes kostnadene som overskrider varenes pris.
Secret Lashes skal ta stilling til Kjøperens krav (reklamasjon) innen 14 dager fra reklamasjonsdato. I motsatt tilfelle skal det anses at kravet er ble godkjent og at selgeren skal betale det påkrevde beløpet via bankoverføring innen 10 arbeidsdager. Hvis reklamasjonen anses som ubegrunnet, skal Secret Lashes ikke tilbakebetale kjøpesummen for de bestilte varene eller tjenestene. 2års reklamasjonsfrist. 1 års garanti


§ 6 ANGRERETT OG RETUR AV VARER

Ifølge lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter har en forbruker, som har inngått en avtale ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, rett til å gå fra avtalen innen 14 dager fra henting av varen eller inngåelse av en avtale om tjeneste (men ikke senere enn før tjenesten blir utført) uten å oppgi noen grunn eller bære noen kostnader. Hvis forbrukeren går fra avtalen innen denne fristen og leverer tilbake de bestilte varene til Secret Lashes innen denne fristen, skal Secret Lashes tilbakebetale hele det mottatte beløpet til forbrukeren. Med forbruker menes en fysisk person som foretar en rettsstiftende handling med en næringsdrivende, utenfor sin næringsvirksomhet eller yrke. Kjøperen kan angre kjøpet av varene helt eller delvis, innen 14 dager fra mottak av pakken med varene, ved å sende en erklæring om at han/hun går fra kjøpet på e-postadressen kontakt@secretlashes.no.
Varene skal returneres innen 14 dager etter at denne erklæringen er sendt. For å overholde denne fristen skal varene sendes eller leveres tilbake til selgeren før fristen er utløpt. Secret Lashes skal godta de returnerte varene på den betingelsen at Kjøperen har sendt varene i original emballasje, hvis mulig, med original forsegling, i ubrukt og uendret tilstand. Kjøperen er ansvarlig for forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Kjøperen skal sende varen med vedlagt kjøpsbevis (regning, faktura, elektronisk ordrebekreftelse), garantikort (hvis varen er omfattet av en garanti) og et utfylt angrerettskjema. Kjøperen skal selv dekke de utgiftene som er direkte knyttet til tilbakelevering av varene til Secret Lashes.
Iht. konsumentloven av 30. mai 2014, § 38 pkt. 4 og 5, har forbrukeren ikke angrerett i følgende tilfeller ved inngåelse av en avtale om tjenester ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, hvis den næringsdrivende har utført denne tjenesten i helhet med forbrukerens entydige godkjenning, og hvis forbrukeren ble varslet på forhånd at han/hun mister angreretten etter at tjenesten er utført;
ved avtaler angående produkter som leveres i en forseglet emballasje, hvis emballasjen ble åpnet, og produkter som må ikke returneres etter at emballasjen blir åpnet, av helsevernmessige eller hygieniske grunner.

§ 7 VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

Secret Lashes garanterer at Kjøperens personopplysninger er behandlet strengt konfidensielt og brukes kun for å behandle bestillingen i tråd med krav om vern av personopplysninger iht. personopplysningsloven ( Lovtidende 53/2004, pkt. 533 med endringer). Secret Lashes gir brukere en mulighet til å endre eller slette de personopplysningene som de har oppgitt. Ved å fullføre registreringsprosessen samtykker kunden til at Secret Lashes behandler personopplysningene angitt under registreringsprosessen i den grad det er nødvendig for å bruke nettsiden.
Samtykket til behandling av personopplysninger er frivillig, men det er ikke mulig å legge inn en bestilling uten å gi dette samtykket.
Ved å legge inn en bestilling samtykker Kunden til at Secret Lashes bearbeider personopplysningene i den grad det er nødvendig for å behandle en bestilling. Samtykket til behandling av personopplysninger er frivillig, men det er ikke mulig å legge inn en bestilling uten å gi dette samtykket.
I henhold til loven av 29. august 1997 om vern av personopplysninger (Lovtidende 101/2002, pkt 926 med endringer) er Secret Lashes en administrator for samlingen av personopplysningene som skal behandles.

§ 8 SLUTTBESTEMMELSER

Secret Lashes har rett til å endre disse vilkårene til enhver tid. Secret Lashes skal kunngjøre endringer i disse vilkårene på sin nettside. Endringene gjelder fra dato bestemt av Secret Lashes, men ikke tidligere enn 7 dager fra kunngjøring. For bestillingene lagt inn før disse vilkårene ble endret skal de tidligere bestemmelsene være gjeldende.
All korrespondanse knyttet til bestillingen skal sendes til Kunden på denne e-postadressen som han/hun har oppgitt. Hvis noen av vilkårene skal gjøres ugyldig ved rettskraftig dom, skal alle de andre vilkårene fortsette å gjelde. Secret Lashes forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og plikter knyttet til denne nettsiden, helt eller delvis, uten samtykke fra Kunden og uten noen protest fra Kundens side.
Secret Lashes gjør alt de kan for å sikre korrekt og uforstyrret drift av denne nettsiden. Det kan likevel oppstå tekniske problemer i forbindelse med utstyr eller programvarer. I alle slike tilfeller gjør vi vårt beste for å begrense konsekvensene av slike tekniske problemer. For å utvikle og forbedre denne nettsiden, og først og fremst for å begrense risiko, er det nødvendig med periodisk nedetid for å innføre tekniske endringer i systemet. Nettsidens administrator gjør alt mulig for å ikke medføre ulempe for kunder og, hvis mulig, planlegger alle arbeider for nattetid. Likevel forbeholder nettsidens administrator seg retten til tidsbegrenset nedetid, når nettsiden er helt eller delvis utilgjengelig, for å forbedre nettsiden, legge til nye tjenester eller gjennomføre vedlikehold uten å varsle Brukere på forhånd.

Personvernpolicy

Secret Lashes Norge AS verner om din personlige integritet. Tilliten til våre besøkende og kunder er vår mest verdifulle ressurs, og Secret Lashes Norge AS legger derfor denne Personvernpolicyen som er utarbeidet i henhold til personopplysninglovens krav, til grunn for sin virksomhet. Personvernpolicyen forklarer hvordan  samler inn og bruker dine personopplysninger. Policyen beskriver også dine rettigheter overfor Secret Lashes Norge AS og hvordan du kan benytte deg av dine rettigheter. Dersom du har spørsmål til denne Personvernpolicyen eller til behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Secret Lashes Norge AS. Det er viktig at du tar del i og forstår Personvernpolicyen og hvordan du kan påvirke bruken av dine personopplysninger.

Denne Personvernpolicyen gjelder for all informasjon som samles inn via  Secret Lashes Norge AS  hjemmeside www.secretlashes.no

I tillegg til denne policyen gjelder også kjøpsvilkår for kjøp på secretlashes.no, samt nyhetsbrev for Secret Lashes Norge AS. Hvem er ansvarlig for dine personopplysninger?

 • Juridisk navn: Secret Lashes Norge AS 
 • Org nr: 923628150
 • Selskapsform: AS

er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger behandler Secret Lashes Norge AS ?
Personopplysninger som du avgir til Secret Lashes Norge AS: Du kan komme til å gi Secret Lashes Norge AS informasjon om deg selv på flere måter, slik som ved kjøp i noen av Secret Lashes Norge AS ved besøk eller kjøp www.secretlashes.no, ved tegning av nyhetsbrev til Secret Lashes Norge AS.

 • Person- og kontaktinformasjon slik som navn, fødselsdato, kjønn, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv; samt
 • Konto- og betalingsopplysninger (dog ikke kortnummer og CVC-kode) og fakturainformasjon, mv.

Personopplysninger som  samler om deg: Når du anvend Secret Lashes Norge AS er Secret Lashes Norge AS ‘ tjenester slik som ved kjøp i noen av Secret Lashes Norge AS’ nettbutikker, ved kjøp eller besøk på secretlashes.no  når du kontakter Secret Lashes Norge AS Kundeservice.

 • Navn, fødselsdato, faktura- og leveringsadresse, e-postadresse, mobiltelefonnummer, mv;
 • Informasjon om e-bøker og/eller tjenester som du har vist interesse for på secretlashes.no gjennom søk og klikk;
 • Informasjon om e-post fra Secret Lashes Norge AS åpnes og hva du klikker på i e-postmeldingen;
 • Dine ordre og din kjøpshistorikk som kunde, medlem og besøkende;
 • Samtale, e-post, chattefunksjon eller henvendelse via sosiale medier til Secret Lashes Norge AS  Kundeservice;
 • Informasjon om din bruk av Secret Lashes Norge AS  ‘ tjenester, slik som svartid for sider, nedlastningsfeil, hvordan du åpnet og forlot tjenesten;
 • Resultat fra kundetilfredshets- eller markedsundersøkelser;
 • Enhetsinformasjon slik som IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon om enheten og nettleserinnstillinger

Personopplysninger som Secret Lashes Norge AS nnsamler fra tredjepart: I enkelte tilfeller bruker Secret Lashes Norge AS   informasjon som mottas fra andre kilder, slik som ved oppdatering av adresseinformasjon fra ekstern adresseleverandør. Videre benyttes annonseringsnettverk, måleverktøy eller tredjeparter som hjelper oss eller dem til å forstå brukeratferd og preferanser. Eksempelvis kan en annonsør gi Secret Lashes Norge AS informasjon om hva som skjedde etter klikk på annonse, slik at Secret Lashes Norge AS skal kunne måle annonseeffektiviteten og bli mer relevante for deg som kunde.

Formål og rettslig grunnlag for behandlingen av sensitive personopplysninger
Secret Lashes Norge AS a  behandler personopplysninger om deg for å gjennomføre avtalen med deg, eller for å utføre gjøremål etter ditt ønske før en avtale blir inngått:

 • For å bekrefte din identitet og verifisere dine person- og kontaktopplysninger;
 • For å administrere bestillingen fra deg og kundeforholdet, f.eks. for å gi deg informasjon, produkter og tjenester fra Secret Lashes Norge AS;
 • For å kunne håndtere ditt nyhetsbrev fra Secret Lashes Norge AS og forsendelser som for eksempel bonussjekker;
 • For å kunne sende generelle tilbud og direktemarkedsføring fra Secret Lashes Norge AS For å kunne gi deg en personlig tilpasset opplevelse, attraktive tilbud og kommunikasjon som er relevant for deg i fra Secret Lashes Norge AS; samt
 • Gjennomføre analyser av opplysninger for å oppfylle Secret Lashes Norge AS forpliktelser i Secret Lashes Norge AS

Secret Lashes Norge AS behandler personopplysninger om deg av hensyn til etterlevelse av følgende rettslige forpliktelser:

 • For å følge relevant lovgivning og oppfylle rettslige forpliktelser (f.eks. krav i bokføringslov, produktansvar, forbrukervernlovgivning og krev om vern av personopplysninger i IT-systemer); samt
 • For å forhindre misbruk slik som bedrageri og identitetstyveri

Secret Lashes Norge AS  behandler personopplysninger om deg med bakgrunn i en interesseavveining for følgende formål:

 • Om du ikke er medlem Secret Lashes Norge AS, for å kunne sende tilbud og utøve direktemarkedsføring, generelle så vel som personlig tilpassede;
 • For kunde- og markedsanalyser, samt for å kunne forbedre og effektivisere våre tjenester overfor deg;
 • Gi deg kundeservice og hjelp som du behøver i forhold til våre tjenester;
 • For å kunne håndtere og gjennomføre deltagelse i eventuelle konkurranser og tilstelninger;
 • For å kunne evaluere, utvikle og forbedre selskapets tjenester, produkter og system for kundegruppen generelt; samt
 • For å forhindre misbruk av tjenesten, forhindre ulovlig innlogging, samt forebygge og anmelde forbrytelser mot selskapet.

Hvor behandler Kosmetikk og pleie produkter AS dine personopplysninger?

Secret Lashes og Secret Lashes Norge AS leverandører og samarbeidspartnere vil som hovedregel behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS- området. Dine personopplysninger vil ikke bli behandlet utenfor EU/EØS-området med mindre det foreligger en beslutning fra EU-Kommisjonen som sier at vedkommende tredjeland tilfredsstiller et adekvat vernenivå eller har oppstilt tilfredsstillende sikkerhetstiltak for å sikre at dine rettigheter beskyttes. Eksempel på tilfredsstillende sikkerhetstiltak er godkjente standardavtaleklausuler, bindende forretningsinterne regler, eller Privacy Shield. Dersom du ønsker kopi av de sikkerhetstiltak som Kosmetikk og pleie produkter AS  har vedtatt eller opplysninger om hvor disse gjøres tilgjengelig, kan du få dette ved å kontakte Kosmetikk og pleie produkter ASc på den måten som er angitt under Kontaktopplysninger.

Secret Lashes Norge AS eller tredjeparts berettigede interesse for å kunne behandle personopplysninger om deg med støtte i en interesseavveining, er for å kunne tilby deg en bedre kundeopplevelse og gi deg service i form av ulike tjenester slik som tilpassede tilbud og kommunikasjon. I tillegg er det for at Secret Lashes Norge AS skal kunne analysere hvordan tjenestene anvendes for på den måten for å kunne gjøre forbedringer for deg som kunde.

Videre behandler Secret Lashes Norge AS dine personopplysninger av hensyn til å kunne sikre din identitet og oppdatere nyhetsbrevregisteret med din postadresse. Bruk av personopplysninger for sikker identitet er eneste garantien for å sikre at verdidokumenter som bonussjekker ikke havner i gale hender og benyttes av rett person.

Dersom du ikke utleverer personopplysninger til Secret Lashes Norge AS, har Versada Secret Lashes S.P.Z.O.O ikke muligheter til å gjennomføre avtale med, eller oppfylle Secret Lashes Norge AS forpliktelser overfor deg.

Hvem kan få tilgang til dine personopplysninger? 

Secret Lashes Norge AS kommer ikke til å selge dine personopplysninger til en tredjepart uten din godkjenning. 

 

Kontaktopplysninger.

Hvor lenge behandler Secret Lashes Norge AS dine personopplysninger?
Secret Lashes Norge AS behandler dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å utføre våre kontraktsmessige forpliktelser overfor deg, og så lenge det er nødvendig i henhold til lovbestemt lagringstid. Når Secret Lashes Norge AS behandler dine data for andre formål enn våre kontraktsmessige forpliktelser, f.eks. ved oppfyllelse av de krav som fremgår bokførings- eller forbrukervernlovgivning, så behandler Secret Lashes Norge AS data bare så lenge det er nødvendig for det respektive formålet. I de tilfeller Secret Lashes Norge AS behandler dine personopplysninger i egenskap av en interesseavveining, så har du rett til å gjøre innvendinger mot behandling.

I samsvar med gjeldende rett har Secret Lashes Norge AS rett til å lagre dine kontaktopplysninger for direktemarkedsføring for en periode etter ditt kjøp eller etter at avtalen mellom oss er utløpt. Avtaleperioden vil avhenge av hva som omfattes av avtalen. Secret Lashes Norge AS kan derfor komme til å lagre dine kontaktopplysninger for å sende deg direktemarkedsføring i den aktuelle perioden i henhold til gjeldende personvernlovgivning, markedsføringslov og praksis.

Dersom/i tilfelle du har gitt til samtykke til å motta direktemarkedsføring, vil Secret Lashes Norge AS behandle personopplysninger som er registrert for direktemarkedsføring inntil du melder deg av eller gir beskjed til Secret Lashes Norge AS om at du ikke lenger ønsker å motta direktemarkedsføring. Det kan du gjøre ved å kontakte Kundeservice eller som medlem på secretlashes.no

Når du har registrert deg  i nyhetsbrev Secret Lashes Norge AS vil Secret Lashes Norge AS behandle dine personopplysninger inntil du sier opp din konto hos Holi Body by Sitkowska eller på annen måte krever at Secret Lashes Norge AS sletter visse opplysninger. Vi sletter imidlertid alltid din konto dersom du har vært inaktiv i 24 måneder. Kjøpshistorikk fjernes uansett senest 24 måneder etter gjennomført kjøp.

 

Hvordan beskytter Secret Lashes Norge AS dine personopplysninger?
Secret Lashes Norge AS tar de tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som kreves i henhold til loven for å påse at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tap eller ødelegges, eller at uvedkommende får tilgang til dem. Våre sikkerhetsrutiner endres i takt med utvikling og forbedring av teknikken.

Dine rettigheter
I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til opplysningene om deg som Secret Lashes Norge AS behandler. Eksempel på slike opplysninger er hvilke kategorier og spesifikke personopplysninger Secret Lashes Norge AS behandler, og til hvilke formål Secret Lashes Norge AS vil bruke disse personopplysningene. Du har også rett til å kreve retting av feilaktige personopplysninger.

Du har rett til å begjære sletting eller begrensninger i dine personopplysninger, samt å komme med innvendinger mot Secret Lashes Norge AS ‘ behandling av dine personopplysninger. Disse rettighetene er imidlertid ikke absolutte, eksempler på unntak fra retten til sletting er i de tilfeller personopplysningene er nødvendige for oppfyllelse av formålet, eller dersom det finnes en rettslig forpliktelse som innebærer at Secret Lashes Norge AS må ta vare på disse personopplysningene. For at Secret Lashes Norge AS skal kunne fortsette med behandling av opplysninger etter en innvending, må Secret Lashes Norge AS dokumentere at deres berettigede interesser veier tyngre enn din interesse i ikke få behandlet opplysningene.

Du har dessuten i visse tilfeller rett til å få ut de personopplysninger som du har gitt til Secret Lashes Norge AS i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format og har rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Du har også rett til når som helst å komme med innvendinger mot behandlingen av dine personopplysninger i en generell og personlig tilpassete direktemarkedsføring og kundeanalyse.

All kommunikasjon og samtlige tiltak som Secret Lashes Norge AS foretar seg vedrørende dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. Ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige krav, forbeholder Secret Lashes Norge AS seg retten til enten å kreve et rimelig gebyr som dekker administrative kostnader for å gi informasjonen, eller for å gjøre de tiltak som kreves, eller for ikke å imøtegå kravet. Secret Lashes Norge AS kontaktopplysninger fremgår av siste avsnitt i Personvernpolicyen.

Dersom du skulle ha innsigelser vedrørende Secret Lashes Norge AS behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen passende tilsynsmyndighet som fører tilsyn med foretakets håndtering av personopplysninger.

Secret Lashes Norge AS  bruk av informasjonskapsler og lignende teknikker
Secret Lashes Norge AS benytter informasjonskapsler og lignende sporingsteknikker (“cookies”) for å levere en skreddersydd og smidig onlineopplevelse og for å forbedre din opplevelse av tjenester. Secret Lashes Norge AS benytter cookies på secretlashes.no og i Secret Lashes Norge AS tjenester. Her vil vi forklare hvordan Secret Lashes Norge AS bruker cookies og hvilke valg du kan gjøre med hensyn til disse.

Hva er cookies/informasjonskapsler?
Cookies er en liten tekstfil som består av bokstaver og tall som sendes fra vår webserver og lagres på din webleser eller enhet. Secret Lashes Norge AS benytter seg av forskjellige cookies:

 • Session cookies er en tilfeldig cookie som vil opphøre når du slår av din webleser eller enhet.
 • Varige cookies er cookies som blir liggende på din datamaskin inntil du fjerner dem eller at de går ut.
 • Førstehåndscookies bestemmes av den websiden du besøker.
 • Tredjepartscookies cookies bestemt av en tredjeparts hjemmeside, disse i første omgang til analyser (f.eks. Google Analytics)
 • Lignende teknikker er teknikker som lagrer opplysninger på din webleser eller i din enhet på tilsvarende måte som cookies.

Bruk av Google Analytics
Som Secret Lashes Norge AS ledd i ‘ markedsføring analyserer Secret Lashes Norge AS opplysninger knyttet til din bruk av secretlashes.no din aktivitet på Secret Lashes Norge AS sider i sosiale medier. Ved hjelp av Google Analytics vil vi f.eks. kunne analysere din oppførsel av hensyn til å skape mer relevante annonser og tilbud for deg, samt utvikle Secret Lashes Norge AS produkter og tjenester. Videre brukes Google Analytics til å evaluere bruken av secretlashes.no for tjenester i tilknytning til nettsideaktivitet og internettbruk.

Hvorfor benytter Secret Lashes Norge AS cookies?
De cookies som Secret Lashes Norge AS benytter, forbedrer normalt de tjenester som Secret Lashes Norge AS tilbyr deg. Noen av Secret Lashes Norge AS tjenester krever cookies for å fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenestene for deg. Secret Lashes Norge AS benytter cookies for overordne analytisk informasjon om din bruk av Secret Lashes Norge AS. Secret Lashes Norge AS benytter cookies for å bevare funksjonelle innstillinger som språk og andre opplysninger. Secret Lashes Norge AS benytter også cookies som gjør det mulig for Secret Lashes Norge AS å stile relevant markedsføring til deg.

Mulighet til å styre bruken av cookies
Din webleser eller enhet gir deg muligheten til å endre innstillingene for bruken og omfanget av cookies. Gå til innstillingene for din webleser eller enhet for å lære mer om hvordan du endrer innstillingene for cookies. Et eksempel på hva du kan endre er blokkering av alle cookies, kun akseptere førstehåndscookies eller slette cookies når du slår av din webleser. Vær oppmerksom på at visse tjenester muligens ikke vil fungere dersom du blokkerer eller fjerner cookies.

Endringer i personvernsbestemmelsene
Holi Body by Sitkowska forbeholder seg retten til å endre personvernbestemmelsene. Endringer av vilkårene i bestemmelsen vil bli kunngjort på secretlashes.no en måned før endringene trer i kraft. De til enhver tid gjeldende vilkår er tilgjengelige på www.secretlashes.no/personvernspolicy . Secret Lashes Norge AS kontaktopplysninger
Dersom du har spørsmål vedrørende Secret Lashes Norge AS håndtering av dine personopplysninger eller dersom du ønsker å utøve noen av de rettigheter du har i tilknytning til Secret Lashes Norge AS  håndtering av personopplysninger, må du gjerne ta kontakt med Secret Lashes Norge AS på den adresse som er angitt under. Dersom du ikke ønsker utsendelser eller kommunikasjon, kan du som medlem når som helst logge deg inn på Min side på www.secretlashes.no og avregistrere utsendelser eller kontakte Kundeservice. Du kan også melde deg ut ved bruk av samme kommunikasjons metode som Secret Lashes Norge AS har benyttet i kommunikasjonen med deg.