Metode 1:1

Metode 1:1 er den mest grunnleggende metoden som er designet for folk som starter sitt eventyr med forlengelse av øyevipper. Denne metoden skaper grunnlaget for vår kunnskap og erfaring, som senere kan bygges videre på til mer kompliserte teknikker. Som navnet antyder består Metode 1: 1 av å lime en vippeextensions til en av kundens vipper, dette blir også kalt klassisk vippeextensions.

Metode 2D - 3D

Dette er en fremgangsmåte for vippeextensions hvor du limer to eller tre extensions til en av kundens egne vipper. Dette skaper en langvarig effekt og tykke øyevipper. Metode 2D–3D vil være en effektiv metode for de som vil ha litt mer volum uten at det blir mye. Her kan vi lime på en og en vippe og bygge opp.

Blink & Express

I denne metoden spiller tid en stor rolle - extensions blir satt på mens kunden sitter og tar ca 30 minutter. Det er en perfekt metode for spesielle anledninger som bryllup, photo shoots, styling for kveld og samtidig et alternativ for kvinner som av ulike grunner ikke vil ha permanente extensions. Effekten varer i opptil to uker, og selve applikasjonen er rask og behagelig. Vippeextensions av Blink Express er den raskeste måten å sette på extensions. Varigheten av behandlingen ligner ikke noe andre metoder for vippeextensions - spektakulære vipper på bare 30 minutter! Det vil bli satt på ca 60 – 100 extensions, metoden er raskere og billigere enn de andre extensions metodene.

Blink Lashes sparer tid - prosedyren er kort og ikke krever påfyll senere. Fordeler som vil vil bli verdsatt av kundene som ikke ønsker tidkrevende prosedyrer. Blink Express anbefales for vippestylister og MUA (makeup artist) og er ideal for photoshoot.

Volume Russian Style 4D-8D

Dette er en metode med avansert vanskelighetsgrad. Volum metoden gir maksimal effekt selv når de naturlige vippene ikke er optimale. De falske vippene er tynne og lette og belaster derfor ikke de naturlige vippene mer enn de må. Denne metoden er ment for vippestylister som allerede har vært igjennom de første kursene for vippestylister. Takket være denne innovative metoden vil du som stylist oppnå effekten av lange og tykkere vipper på klienten din. Applikasjonen av volumvipper består av å lime forskjellig antall vippeextensions på klientens naturlige vipper ut i fra hvor stor effekt som er ønsket (naturlig, dramatisk, osv)

Extension Nedre Vipper

Når vi snakker om vippeextensions snakker vi gjerne om de øvre vippene, og glemmer derfor at også de nedre vippene kan få vippeextensions. Ved å ha vippeextensions på de nedre vippene vil øynene få dybde. Ved å ta vippeextensions på de nedre vippene vil du fremheve øynene dine, dette passer perfekt til spesielle anledninger. Med denne metoden vil du slippe mascara som sverter av under øyet og klumper. Applikasjonen varer i ca 2 uker og er helt ufarlig for øyet så lenge profesjonelle utfører behandlingen.

Kim Camelia

Denne innovative metoden er dedikert for vippestylister med erfaring innenfor applikasjon av volumvipper (2D-8D). Metoden er inspirert av Kim Kardashian sine vipper og deres særegne stil. Vippene settes på i tre forskjellige lengder i bolker på 2mm som gir vippene en elegant og dramatisk effekt, noen kaller også effekten for sjøstjerne. 

Øyenbryns Rekonstruksjon

Secret Lashes inviterer deg til trening i 3D-rekonstruksjon av øyenbryn, også kalt Secret EyeBrows. Takket være denne metoden kan du forlenge øyenbryn, tette hull, og gi øyenbrynene en bedre form. Vi tilbyr to grunnleggende metoder:

Extensions metoden hvor vi limer et silkehår til klientens eget hår. Fargen på håret velges ut i fra klients egen farge på øyenbrynene. Denne teknikken er best egnet for de som er misfornøyde med formen eller tykkelsen på øyenbrynene sine fra før. Klienten må dog ha nok naturlig bryn til at behandler kan lime på falske hår.

3D maling - Microblading lite. Metoden består av å risse inn 3D maling i klientens hud så det ligner på naturlig øyenbryn. Malingen ser ut øyenbryn og fargen velges ut i fra klienten sin farge på brynene. Denne metoden er vannfast og vil derfor holde seg på plass i minimum 2 uker! Metoden er perfekt for de uten noe naturlig hår eller med lite hår. Kan også brukes av andre.

Kurs Expert

Ekspert kurset til Secret Lashes har en varighet på 5 dager. Under hver kursdag vil du lære om arbeidsmiljø (helse, sikkerhet osv), teoretiske deler og praktiske deler. Etter at du har lært de forskjellige metodene vil hver metode bli avsluttet med praktisk arbeid på en modell under tilsyn av kursleder/instruktør. Kurset inneholder både forskjellige metoder for vippeextensions og øyenbryns rekonstruksjon. Ekspert kurset inneholder følgende:

Metode 1:1 - klassiske vipper

Metode 2D- 3D - klassiske vipper (mer volum)

Metode 4D-8D - volum vipper

Kim Camellia - volum vipper 

Kurset vil foregå med grupper på 1-4 personer og opplæringsperioden vil være en gang i måneden (velges av kursleder/instruktør). Kurset går over 5 dager hvor en dag er på 8 timer. Til sammen vil ekspert kurset ha en varighet på 40 timer totalt. 

Etter kurset vil kursdeltager få tildelt et stertifikat for hver metode som er bestått. Dette gir rett til å utføre behandlinger innenfor vippeextensions og øyenbryns rekonstruksjon, samtidig er det en sikkerhet for kundene dine og en muligens arbeidsgiver. Ved å være sertifisert Secret Lashes Stylist er du forberedt på arbeidslivet og forventingene til deg som vippestylist.

For å hjelpe deg videre etter du har tatt ekspert kurset hos oss gir vi deg også en kupong med 10% rabatt når du handler i vår butikk (engangs kupong)! Vi har også startsett som gjør din reise som vippestylist litt lettere.

******************************************************************************************************************************************************

OPPLÆRINGSREGLEMENT 

§1Arrangør

Opplæringen arrangeres av Secret Lashes Norge AS, MVA 923 628 160 NIP: med  base i Oslo, Bygdøy Alle 60 B 0265 Oslo

§ 2Deltakere og vilkår

1.    Enhver person som oppfyller kravene spesifisert av arrangøren kan delta på det arrangerte opplæringskurset.

2.    Reservasjon av opplæringsdato avtales via kontakt på telefon, personlig eller på e-post

3.    Betingelsen for reservasjon av opplæringsdato er å oppgi personopplysninger og foreta betaling.

4.    Betingelsen for reservasjon av opplæringsdato er innbetaling av et depositum som ligger på 30% til arrangørens konto innen 7 dager etter bestilling, resterende sum innbetales enten med kort eller kontant på opplæringens startdato. Ved bestilling er det mulig med innbetaling av hele beløpet for opplæring ved bankoverføring eller ved oppmøte. Forskuddsbetalingen kan ikke refunderes.

§ 3Endring av forbehold og framelding fra deltakelse

1.    Endring av dato for oppsatt opplæring skal skje via skriftlig henvendelse eller ved telefon.

2.    Ved tilfeldige hendelser og situasjoner utenfor deltakerens kontroll har vedkommende rett til å endre opplæringsdatoen. Arrangøren bør bli informert om ikke senere enn tre dager før opplæringens startdato, da mister ikke vedkommende depositum som betales inn ved reservasjon.

3.    Ved fratredelse i en periode under 3 dager før opplæringens startdato bortfaller hele beløpet av innbetalt forskudd.

§4 Avbestilling eller endring av opplæringens startdato av arrangøren

1.    Arrangøren forbeholder seg retten til å endre trenings dato eller avlyse opplæringen inntil 2 dager før planlagt startdato i tilfeller utenfor arrangørens kontroll.

2.    Ved kansellering av opplæringen fra arrangørens side på startdato, ved hendelser eller omstendigheter som hindrer opplæringen i å gjennomføres på oppsatt dato, forplikter arrangøren seg til å avtale neste dato for opplæring.

Regler Introduksjon

Arrangør av opplæring er Secret Lashes Norge AS, MVA 923 628 150 NIP: med base i Oslo, Bygdøy Alle 60 B 0265 Oslo

(a)  Deltakeren, som fysisk person, erklærer sin deltakelse i opplæringen ved å gjøre en reservasjon

(b) Reservasjon gjennomføres ved e-post, personlig oppmøte, eller telefonsamtale med arrangøren. Reservasjonen bekreftes per deltakerens kontakt detaljer (navn, etternavn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer) eventuell informasjon ved faktura (firmanavn, NIP) og informasjon om opplæring i henhold til arrangørens tilbud (navn og dato for opplæring, pris og betalingsdato) 

Ved å gjennomføre en reservasjon erklærer deltakeren at vedkommende har lest arrangørens tilbud og reglementet og aksepterer det.

Generell informasjon

Opplæringene er rettet mot personer som ønsker å utvikle sine ferdigheter og utdype sin kunnskap.

Treningsdeltaker

Deltakeren av opplæringen i regi av Secret Lashes Norge AS er enhver person som deltar i opplæringen. Deltakeren betaler inn et depositum på 30% av opplæringens verdi til oppgitt kontonummer senest 7 dager før opplæringens start dato.

Organisering av trening

Nøyaktig tidspunkt for opplæring bil bli gitt til deltakerne senest to virkedager før opplæringens startdato.  Arrangøren forbeholder seg retten til å utsette opplæringen av årsaker utenfor vedkommens kontroll eller ved utilstrekkelig antall deltakere.

Oppsigelse fra deltakelse i opplæringen

En treningsdeltaker som har betalt forskuddsbetaling kan kontakte arrangøren i henhold til utsettelse av opplæringen grunnet årsaker utenfor vedkommens kontroll eller tilfeldig hendelser som dukker opp, forskuddsbetalingen vil da overføres til den nye opplæringen. Ellers, dersom deltakeren sier opp eller ikke møter opp til satt dato, vil ikke forskuddsbetalingen for den betalte opplæringen bli refundert.

Endring av dato for trening

I tilfelle der opplæringen ikke kan finne sted på den planlagte datoen, forplikter arrangøren seg til å umiddelbart varsle deltakerne om dette på e-post eller ved telefon og foreslå nye datoer å velge mellom.

Bytte av kursholder

Arrangøren har rett til å bytte «trener» av en gyldig grunn uten å informere deltakerne på forhånd. I et slikt tilfelle garanterer arrangøren en passende innholdsmessig forberedelse av den nye treneren. Endringen kan ikke være et grunnlag for deltakerens krav om tilbakebetaling av opplæringens avgift.

Opplæringens pris og betalingsbetingelser

Prisen på opplæringen inkluderer: kostnaden for opplæringen, et sett med opplærings materiell, modeller, kaffeservering og en matbit. Arrangøren sørger også for et varmt måltid.

Reklamasjoner

Deltaker kan sende inn klage på opplæringen innen 7 dager fra datoen for fullført opplæring. Klager må fremsettes skriftlig. Arrangøren svarer skriftlig på klagen innen 30 dager fra datoen for dens mottak.

Behandling av personopplysninger

1.    Administrator av personopplysninger i henhold til forskrift fra 27. april 2016 om beskyttelse av opplysninger er Secret Lashes Norge AS, med hovedkontor i Oslo, Bygdøy Alle 60 B 0265 Oslo, NIP: 9233628150 ved styrets leder Agata Krol Kielak. Agata Kielak er personopplysnings inspektøren. For å få informasjon om behandling av personopplysninger kan du sende en forespørsel til følgende e-postadresse: kontakt@secretlashes.no

2.    Deltakeren signerte nødvendig samtykke for behandling av personopplysninger, bilder og sensitive data.

3.    Administrator erklærer at overført data er innhentet og behandlet i samsvar med gjeldende lov.

4.    Administrator erklærer at vedkommende har tatt i bruk tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre data mottatt fra fremtidig deltaker, i samsvar med personopplysningens lovens bestemmelser.

5.    Deltakeren har rett til innsyn i vedkommens personopplysninger og til å endre dem og be om at de blir fjernet når som helst i bedriftens arbeidstid. Men når det gjelder bildedata, har deltakeren rett til å be om at de blir fjernet etter den tid som er angitt i tildelingsavtalen som er inngått med vedkommende. Tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke samtykket gitt tidligere.

Betingelser for deltakelse i opplæring

1.    Filming, opptak og fotografering av treningen utført av deltakerne er forbudt. 

2.    Deltakeren kan ta med sin egen modell etter å ha informert arrangøren senest 4 dager før opplæringen.

3.    Deltakeren plikter seg til å forholde seg til røykeforbudet og forbudet mot å delta på opplæring under påvirkning og inntak av rusmidler som endrer bevissthetstilstanden umiddelbart før og under opplæringen, samt distribuere de ovennevnte stoffene blant deltakerne på opplæringen.

4.    I løpet av timene, vennligst ikke forstyrr de andre deltakerne og læreren, ikke bruk banneord og støtende fraser.

5.    Det er forbudt å ta med farlige gjenstander som kan true andre personers sikkerhet på arrangørens område.

6.    Arrangøren forbeholder seg all opphavsrett til opplæringsmateriellet og forbyr spredning til tredjeparter, kopiering og duplisering uten arrangørens skriftlige samtykke.

7.    Deltakeren kan bruke bildene dersom vedkommende angir at materialet levert av han eller hun ble tatt under opplæringen av Secret Lashes Academy eller ved å angi «tagge» Secret Lashes.

8.    Arrangøren vil gjøre sitt beste for at opplæringen gjennomføres i henhold til oppsatt timeplan og emne.

9.    Hvert vellykket opplæringskurs bekreftes med et sertifikat. Attestene er personlig (navn, etternavn, akademisk tittel) og det er ikke mulig å utstede attest med kontorets navn. På oppdragsgiver forespørsel kan sertifikatene utarbeides på engelsk.

10. Personopplysninger oppgitt av deltakeren (navn og etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse) behandles som konfidensiell informasjon. Deltakeren samtykker samtidig i å motta all informasjon om selskapets tilbud i elektronisk eller telefonisk form.